6 nhân tố ảnh hưởng tới thương hiệu

6 nhân tố ảnh hưởng tới thương hiệu là gì? Các nhà marketing, nhà phát triển thương hiệu cần đẩy mạnh những nhân tố nào để cho thương hiệu phát triển.

Các nhân tố ảnh hưởng tới thương hiệu bao gồm:  

  • Uy tín của doanh nghiệp trên thị trường
  • Chất lượng sản phẩm / dịch vụ;
  • Đặc trưng, điểm nhấn / nét riêng của Sản phẩm/ dịch vụ
  • Tài sản của Doanh nghiệp
  • Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
  • Dấu hiệu nhận biết sản phẩm / dịch vụ
6-nhan-to-anh-huong-toi-thuong-hieu
Các nhà marketing, nhà phát triển thương hiệu cần đẩy mạnh những nhân tố nào để cho thương hiệu phát triển

 

Cụ thể:

STT

Yếu tố

Tỷ lệ ảnh hưởng (%)

1 Uy tín của doanh nghiệp trên thị trường 33,3
2 Chất lượng sản phẩm / dịch vụ 30,1
3 Đặc trưng, điểm nhấn / nét riêng của Sản phẩm/ dịch vụ 15,9
4 Tài sản của Doanh nghiệp 5,4
5 Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 4,2
6 Dấu hiệu nhận biết sản phẩm / dịch vụ 4,0

 (Số liệu theo: Báo Sài Gòn tiếp thị và câu lạc bộ doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao)

Như vậy yếu tố uy tín của doanh nghiệp và yếu tố chất lượng sản phẩm/ dịch vụ ảnh hưởng lớn tới thương hiệu của doanh nghiệp.

Hãy tập trung đẩy mạnh uy tín của doanh nghiệp trên thị trường, đồng thời tập trung cho chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung ứng để từ đó đưa thương hiệu tới KHÁCH HÀNG, chắc chắn điều này sẽ giúp cho thương hiệu vững mạnh. Nói vậy cũng không thể bỏ qua được các yếu tố còn lại khác đặc biệt vấn đề “Dấu hiệu nhận biết” mà cụ thể là đăng ký thương hiệu.

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Chuyên trang thương hiệu - Nơi chia sẻ kiến thức thương hiệu, cách thức xây dựng, phát triển và bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam và Quốc tế. Nơi gặp gỡ của các thương hiệu. Vì sự phát triển của "THƯƠNG HIỆU".

Bài mới nhất của Chuyên Trang Thương Hiệu (Xem tất cả)

Bình luận

Bình luậnAuthor: Chuyên Trang Thương Hiệu
Chuyên trang thương hiệu - Nơi chia sẻ kiến thức thương hiệu, cách thức xây dựng, phát triển và bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam và Quốc tế. Nơi gặp gỡ của các thương hiệu. Vì sự phát triển của "THƯƠNG HIỆU".
Read previous post:
5 yếu tố tạo nên một thương hiệu mạnh
5 Yếu tố tạo nên một thương hiệu mạnh.

Khi xây dựng thương hiệu, 5 yếu tố tạo nên một thương hiệu mạnh dưới đây sẽ là chiếc chìa...

hop-dong-chuyen-nhuong-thuong-hieu
Hợp đồng chuyển nhượng thương hiệu

Việc nhượng quyền thương hiệu (nhãn hiệu) phải được lập thành văn bản với tên gọi “hợp đồng chuyển nhượng...

Close