Đăng ký thương hiệu tại Huế

Đăng ký thương hiệu tại Huế cũng giống như đăng ký thương hiệu tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay đăng ký thương hiệu tại các tỉnh thành khác.

Để đăng ký thương hiệu tại Huế người nộp đơn có địa chỉ tại Huế có thể lựa chọn các cách nộp đơn sau đây

Cách 1: Nộp đơn trực tiếp tại Văn phòng đại diện Cục sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng

Cách 2: Nộp đơn qua đường bưu điện.

Cách 3: Nộp đơn qua email tới địa chỉ: banquyenlogo@gmail.com.

 

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Chuyên trang thương hiệu - Nơi chia sẻ kiến thức thương hiệu, cách thức xây dựng, phát triển và bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam và Quốc tế. Nơi gặp gỡ của các thương hiệu. Vì sự phát triển của "THƯƠNG HIỆU".

Bài mới nhất của Chuyên Trang Thương Hiệu (Xem tất cả)

Bình luận

Bình luận