Hợp đồng chuyển nhượng thương hiệu

Việc nhượng quyền thương hiệu (nhãn hiệu) phải được lập thành văn bản với tên gọi “hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu” đây là quy định mới về việc chuyển nhượng nhãn hiệu /thương hiệu. Chuyển nhượng thương hiệu hay còn gọi là chuyển nhượng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu của mình cho cá nhân, tổ chức khác.

Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu ghi nhận sự thoả thuận giữa chủ sở hữu nhãn hiệu với tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng, bao gồm các nội dung sau:

 • Tên và địa chỉ của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng
 • Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu/số đơn đăng ký nhãn hiệu
 • Phạm chuyển nhượng
 • Thời hạn của hợp đồng
 • Giá chuyển nhượng
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên.

Chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng đối với nhãn hiệu đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận và Đơn đăng ký nhãn hiệu đang trong giai đoạn thẩm định về khả năng cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn ghi nhận hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu gồm:

 • Hợp đồng chuyển nhượng gốc
 • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu/đơn đăng ký nhãn hiệu
 • Giấy ủy quyền theo mẫu

Thời gian ghi nhận hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu: từ 2 đến 4 tháng.

Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng thương hiệu

 • Tư vấn cho khách hàng về nội dung của hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu.
 • Soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu.
 • Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ ghi nhận hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu tại Cục Sở hữu

trí tuệ.

 • Theo đuổi hồ sơ cho đến khi hợp đồng chuyển nhượng được chấp thuận.

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Chuyên trang thương hiệu - Nơi chia sẻ kiến thức thương hiệu, cách thức xây dựng, phát triển và bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam và Quốc tế. Nơi gặp gỡ của các thương hiệu. Vì sự phát triển của "THƯƠNG HIỆU".

Bài mới nhất của Chuyên Trang Thương Hiệu (Xem tất cả)

Bình luận

Bình luậnAuthor: Chuyên Trang Thương Hiệu
Chuyên trang thương hiệu - Nơi chia sẻ kiến thức thương hiệu, cách thức xây dựng, phát triển và bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam và Quốc tế. Nơi gặp gỡ của các thương hiệu. Vì sự phát triển của "THƯƠNG HIỆU".
Read previous post:
dang-ky-nhan-hieu-theo-thoa-uoc-madrid
Đăng ký độc quyền thương hiệu thông qua thoả ước Madrid

Đăng ký độc quyền thương hiệu thông qua thoả ước Madrid là hình thức nộp đơn đăng ký quốc tế...

dang-ky-thuong-hieu-nhu-the-nao
Đăng ký thương hiệu như thế nào

Đăng ký thương hiệu như thế nào? Bạn có nhu cầu đăng ký thương hiệu độc quyền tại Việt Nam...

Close