Nhãn hiệu độc quyền

Nhãn hiệu độc quyền là những nhãn hiệu của các tổ chức, cá nhân đã được đăng ký bảo hộ và nhận được sự bảo hộ của pháp luật để sử dụng độc quyền trên toàn bộ phạm vi lãnh thổ quốc gia hoặc trên thế giới.

Việc sử dụng nhãn hiệu độc quyền hoàn toàn thuộc về đơn vị sở hữu nhãn hiệu và các hành vi sử dụng nhãn hiệu độc quyền mà không được chủ sở hữu cho phép đều là trái pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định. 

dang-ky-thuong-hieu-bat-buoc
Đăng ký thương hiệu là thủ tục KHÔNG BẮT BUỘC nhưng được khuyến nghị

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền sẽ mang lại những quyền lợi gì?

Việc đăng ký nhãn hiệu độc quyền sẽ giúp quý khách có những quyền lợi liên quan đến nhãn hiệu của mình cụ thể như:

  • Được độc quyền sở hữu, sử dụng, khai thác thương mại logo, nhãn hiệu, thương hiệu trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
  • Được độc quyền trong 10 năm và có thể gia hạn hiệu lực của nhãn hiệu độc quyền thêm nhiều lần, mỗi lần là 10 năm.
  • Được bảo vệ bởi pháp luật Sở hữu trí tuệ, được quyền thông báo và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm độc quyền.
  • Được bồi thường do thiệt hại từ hành vi xâm phạm gây ra, mức bồi thường là linh hoạt và sát với thực tế để đảm bảo lợi ích cho chủ sở hữu nhãn hiệu.
  • Được yêu cầu Cục SHTT từ chối cấp văn bằng bảo hộ cho các nhãn hiệu trùng lặp hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của mình.
  • Được ưu tiên nộp đơn đăng ký nhãn hiệu độc quyền ra nước ngoài để được bảo hộ tại nước đó theo quy định của Công ước Paris và Thỏa ước Madrid.

 Đăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào?

tu-van-luat-so-huu-tri-tue
Tư vấn luật sở hữu trí tuệ

Việc đăng ký nhãn hiệu độc quyền sẽ được thực hiện tại Cơ quan có thẩm quyền trong vấn đề Sở hữu trí tuệ ở Việt Nam là Cục Sở hữu trí tuệ. Thời gian đăng ký tính từ thời điểm nộp đơn đến khi nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ sẽ là từ 12 đến 16 tháng. Trong quá trình đó nhãn hiệu sẽ trải qua các khâu thẩm định để đảm bảo rằng nó sẽ không bị trùng lặp với các logo khác và có khả năng được bảo hộ theo quy định của pháp luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Các khâu thẩm định sẽ bao gồm: Thẩm định hình thức, Thẩm định nội dung.

Sau khi thẩm định, công bố và thấy rằng nhãn hiệu đạt yêu cầu, Cục SHTT sẽ cấp văn bằng bảo hộ độc quyền cho nhãn hiệu.

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Chuyên trang thương hiệu - Nơi chia sẻ kiến thức thương hiệu, cách thức xây dựng, phát triển và bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam và Quốc tế. Nơi gặp gỡ của các thương hiệu. Vì sự phát triển của "THƯƠNG HIỆU".

Bài mới nhất của Chuyên Trang Thương Hiệu (Xem tất cả)

Bình luận

Bình luận



Author: Chuyên Trang Thương Hiệu
Chuyên trang thương hiệu - Nơi chia sẻ kiến thức thương hiệu, cách thức xây dựng, phát triển và bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam và Quốc tế. Nơi gặp gỡ của các thương hiệu. Vì sự phát triển của "THƯƠNG HIỆU".
Read previous post:
đăng ký nhãn hiệu tại Hà Nội
Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Hà Nội

Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Hà Nội? Để đăng ký nhãn hiệu tại Hà Nội nói...

quan-trong-cua-nhan-hieu
7 Lý do khiến nhãn hiệu quan trọng trong kinh doanh

7 Lý do khiến nhãn hiệu quan trọng trong kinh doanh. Nhiều khi bạn thắc mắc tại sao Nhãn hiệu...

Close