Nhãn hiệu theo luật sở hữu trí tuệ Việt Nam

Nhãn hiệu theo luật sở hữu trí tuệ Việt Nam là gì? Tại sao chúng ta lại xây dựng, phát triển đồng thời phải bảo vệ nhãn hiệu? Hình thức bảo vệ nhãn hiệu nào được ưu tiên sử dụng

Nhãn hiệu  theo luật sở hữu trí tuệ Việt Nam là những yếu tố (từ ngữ, hình ảnh, từ ngữ kết hợp hình ảnh) được sử dụng để phân biệt sản phẩm dịch vụ của bên này với bên khác của cá nhân/tổ chức này với cá nhân/tổ chức khác trong cùng lĩnh vực kinh doanh/sản xuất hoặc trong các lĩnh vực có liên quan với nhau:

Chi tiết: http://www.lawyer.edu.vn/kien-thuc-luat/video-dinh-nghia-nhan-hieu-theo-luat-viet-nam.html

Video “Định nghĩa nhãn hiệu theo luật sở hữu trí tuệ Việt Nam

https://www.youtube.com/watch?v=QSzLvkO1INY

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Chuyên trang thương hiệu - Nơi chia sẻ kiến thức thương hiệu, cách thức xây dựng, phát triển và bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam và Quốc tế. Nơi gặp gỡ của các thương hiệu. Vì sự phát triển của "THƯƠNG HIỆU".

Bài mới nhất của Chuyên Trang Thương Hiệu (Xem tất cả)

Bình luận

Bình luậnAuthor: Chuyên Trang Thương Hiệu
Chuyên trang thương hiệu - Nơi chia sẻ kiến thức thương hiệu, cách thức xây dựng, phát triển và bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam và Quốc tế. Nơi gặp gỡ của các thương hiệu. Vì sự phát triển của "THƯƠNG HIỆU".
Read previous post:
Hisama, hình
Nhãn hiệu Hisama – Công ty cổ phần Shinka Việt Nam

Nhãn hiệu Hisama đã được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu...

TWF Your Nature & Simplicity The Wood Factory by Kimdo Wood
Nhãn hiệu TWF Your Nature & Simplicity The Wood Factory by Kimdo Wood

Ngày 15/10/2014 Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 233392 ghi...

Close