Thế nào là thương hiệu độc quyền

Thế nào là thương hiệu độc quyền là câu hỏi được rất nhiều tổ chức cá nhân kinh doanh quan tâm trong thời buổi thương hiệu ngày càng khẳng định được giá trị của mình.

Thương hiệu độc quyền là thương hiệu được sở hữu tiến hành đăng ký bảo hộ tại Cục sở hữu tuệ và được cấp văn bằng bảo hộ. Khi đó, chủ sở hữu của thương hiệu sẽ là chủ sở hữu duy nhất, (trừ trường hợp thương hiệu được đăng ký bởi nhiều chủ sở hữu và có cam kết của các đồng chủ sở hữu) có quyền cho phép bên thứ ba sử dụng hoặc chuyển nhượng cho một chủ thể khác.

Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền được thực hiện tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam trong thời gian từ 12-14 tháng.

  • Tài liệu cần cung cấp khi đăng ký thương hiệu độc quyền:

+ Tờ khai theo mẫu quy định

+ Mẫu thương hiệu muốn bảo hộ độc quyền.

+ Nhóm hàng hóa/dịch vụ muốn đăng ký.

+ Giấy ủy quyền (Trong rường hợp người nộp đơn thông qua ủy quyền.

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Chuyên trang thương hiệu - Nơi chia sẻ kiến thức thương hiệu, cách thức xây dựng, phát triển và bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam và Quốc tế. Nơi gặp gỡ của các thương hiệu. Vì sự phát triển của "THƯƠNG HIỆU".

Bài mới nhất của Chuyên Trang Thương Hiệu (Xem tất cả)

Bình luận

Bình luậnAuthor: Chuyên Trang Thương Hiệu
Chuyên trang thương hiệu - Nơi chia sẻ kiến thức thương hiệu, cách thức xây dựng, phát triển và bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam và Quốc tế. Nơi gặp gỡ của các thương hiệu. Vì sự phát triển của "THƯƠNG HIỆU".
Read previous post:
dang-ky-thuong-hieu-thu-tucdang-ky-thuong-hieu-thu-tuc
Thủ đăng ký bảo hộ thương hiệu

Thủ đăng ký bảo hộ thương hiệu là thủ tục bắt buộc phải tiến hành để nhãn hiệu được nhà...

dang-ky-doc-quyen-logo
Thủ tục đăng ký độc quyền logo?

Đăng ký độc quyền logo mà nhiều người thường quen cái tên đăng ký thương hiệu đang ngày càng được...

Close