Thì tương lai đơn giản

Thì tương lai đơn giản? Định nghĩa, cấu trúc, cách nhận biết thì tương lai đơn giản.
Cấu trúc:
(+) S + will +V + (O)
(-) S + will not/won’t + V + (O)
(?) Will + S + V + (O)?
Trong đó: S là chủ ngữ, V là động từ, O là tân ngữ….

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Chuyên trang thương hiệu - Nơi chia sẻ kiến thức thương hiệu, cách thức xây dựng, phát triển và bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam và Quốc tế. Nơi gặp gỡ của các thương hiệu. Vì sự phát triển của "THƯƠNG HIỆU".

Bài mới nhất của Chuyên Trang Thương Hiệu (Xem tất cả)

Bình luận

Bình luận