Đăng ký công bố hợp quy – CR

Đăng ký công bố hợp quy Cr là gì? Các sản phẩm dịch vụ hàng hóa hay quá trình nào cần đăng ký công bố hợp quy? Thủ tục và trình tự đăng ký công bố hợp quy Cr ra sao?

Đăng ký công bố hợp quy Cr – là thủ tục đăng ký đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận. 

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đánh giá sự phù hợp của đối tượng công bố hợp quy với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy tại Chi cục.

Bước 3: Chi cục TĐC tiến hành thẩm định hồ sơ.

Bước 4: Hồ sơ đạt yêu cầu, Chi cục TĐC ra bản Thông báo tiếp nhận bản công bố

hop-quy-cr
Đăng ký công bố hợp quy Cr – là thủ tục đăng ký đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Yêu cầu tài liệu:

+Bản công bố hợp quy (Theo mẫu)

+ Quy chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố hợp quy ( bản sao quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN, quy chuẩn kỹ thụât địa phương QCĐP );

+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường ( đặc điểm tính năng, công dụng );

+ Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn ( nếu có);

+ Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng

+ Kế hoạch giám sát định kỳ.

+ Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc cơ quan thụ lý hồ sơ phải tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký công bố hợp quy để xử lý:

+  Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Hồ sơ hợp lệ).

+ Thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về lý do không tiếp nhận hồ sơ. (Hồ sơ không hợp lệ).

LIÊN HỆ TƯ VẤN ĐĂNG KÝ HỢP QUY 0914835183

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Chuyên trang thương hiệu - Nơi chia sẻ kiến thức thương hiệu, cách thức xây dựng, phát triển và bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam và Quốc tế. Nơi gặp gỡ của các thương hiệu. Vì sự phát triển của "THƯƠNG HIỆU".

Bài mới nhất của Chuyên Trang Thương Hiệu (Xem tất cả)

Bình luận

Bình luậnAuthor: Chuyên Trang Thương Hiệu
Chuyên trang thương hiệu - Nơi chia sẻ kiến thức thương hiệu, cách thức xây dựng, phát triển và bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam và Quốc tế. Nơi gặp gỡ của các thương hiệu. Vì sự phát triển của "THƯƠNG HIỆU".
Read previous post:
thuong-hieu-tai-hai-phong
Đăng ký thương hiệu tại Hải Phòng

Đăng ký thương hiệu tại Hải Phòng. Bạn ở Hải Phòng, bạn có dự định hoặc đang kinh doanh tại...

cong-ty-tnhh-xay-dung-dan-loi
Công ty TNHH xây dựng Lợi Dân – MST 0313172046

Công ty TNHH xây dựng Lợi Dân do Ông Phạm Thanh Vũ làm người đại diện theo pháp luật có...

Close